מדיניות פרטיות:

אנחנו לא מוכרים מידע של אנשים לצד שלישי והפרטיות שלך מובטחת. לעולם לא נעביר מידע עליך כולל שם, אימייל או טלפון לצד שלישי.

כל הרוכש מוצר באתר "i32meditation.com" או באתר "yulybeilin.com" או "hiyuly.com" רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני: hiyuly@gmail.com

תוצאות הביטול עקב פגם:
במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י החברה.

מדיניות ביטול רישום לסדנה או כנס פרונטלי / הפסקת השתתפות בקורס פרנטלי:

במקרה של ביטול העסקה ו/או רישום לסדנה פרונטלית יחולו התנאים הבאים:

א. קבלת הודעה על ביטול רישום לסדנה מצריכה הודעה מוקדמת בכתב, וקבלת אישור בכתב מיולי ביילין.

ב. בהתאם למועד הביטול יחולו דמי ביטול העסקה הבאים:

מיום החתימה על טופס ההרשמה ועד:

    1. במקרה של הרשמה לסדנה או קורס פרונטלי, ניתן לבטל ולקבל החזר מלא עד 14 ימי עבודה לפני מועד הסדנה או הכנס או הקורס הפרונטלי.

    2. במקרה של ביטול בין 14 ל-10 ימי עבודה לפני תחילת הסדנה או הכנס או הקורס מכל סיבה – חיוב בסך 50% ממחיר הסדנה / הקורס.

    3. במקרה של ביטול פחות מ-10 ימי עבודה לפני תחילת הסדנה או הקורס מכל סיבה – חיוב בסך 100% ממחיר הסדנה / הקורס.

    4. אי הופעה / אי הגעה לסדנה מכל סיבה – חיוב בסך 100% ממחיר הסדנה / הקורס.

ג. בכל מקרה של הפסקת השתתפות מיוזמתך, תחוייב/י במלוא דמי ההשתתפות – 100% ממחיר הסדנה.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לחברה לכתובת: ת.ד. 50140, תל אביב.
חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה להנהלת החברה.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
מדיניות ביטולים במקרה של קורס דיגיטלי / סדנה דיגיטלית / תוכנית דיגיטלית:
1. קורס דיגיטלי הוא בבחינת חומר הניתן להעתקה / שכפול / צפייה חוזרת, ולכן לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שבוצעה. אם אתם מבקשים לשמור לעצמכם את הזכות לביטול עסקה – הנכם מתבקשים שלא לרכוש את הקורס ולא לקבל את הסיסמה לצפייה בחומרי הקורס.

2. ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא ליולי ביילין בהתאם לכתובת המייל באתר. במכתב הביטול יש לציין שם, מספר ת"ז של הנרשם או הרשום וכן חתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו בכתב לא יהווה ביטול הרשמה ו/או לימודים, ולא יקבל מענה מאת יולי ביילין.

3. כל בקשה לביטול תיבחן על ידי יולי ביילין, ותשובה לבקשה זו תומצא עד 14 ימי עסקים לכתובת הלומד / נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ו\או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי ענת אדלר.

4. כאשר מדובר בביטול רישום לאחר 14 יום, מיום הרישום ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הנרשם לא יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו.

* יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי בלתי ניתן לביטול לאחר פתיחת הקורס; זאת בשל האפשרות להוריד / להעתיק / לצפות בתוכן בצורה כזו או אחרת.

למרות כל הנאמר לעיל – במידה והנרשם ירצה לבטל את הקורס לאחר השיעור הראשון, הוא יוכל לקבל בחזרה את החלק היחסי על שאר השיעורים שעוד לא נשלחו אליו. לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע על ידי יולי ביילין בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי חשבון הבנק של הלקוח, והודעה על כך תימסר עם העתק ללקוח.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד.

על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.